DLA DUSZY

Muzykoterapia

Jestem certyfikowanym oligofrenopedagogiem. Zajmuję się pedagogiką osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Moja praca polega na rewalidacji uczniów – są to działania, których celem jest przywrócenie osobie z niepełnosprawnością jak największej sprawności poprzez rozległy rozwój ucznia oraz przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

Dodatkowo posiadam specjalizację pedagogiki muzycznej o stopniu nauczyciela kontraktowego. 

Czym jest muzykoterapia?

Muzykoterapia to dziedzina naukowa posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenie osobowości). 

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk – muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii zasadniczo wyróżnia się podział na:

Przebieg sesji muzykoterapii zależny jest przede wszystkim od osoby, z którą muzykoterapeuta pracuje, jej potrzeb, problemów i deficytów, celu oraz zastosowanego modelu muzykoterapii.

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk – muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii zasadniczo wyróżnia się podział na:

MUZYKOTERAPIĘ AKTYWNĄ
 • do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja)
MUZYKOTERAPIĘ RECEPTYWNĄ
 • której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja
MUZYKĘ W TERAPII
 • muzyka stosowana jako element każdej sesji – istotny, jednak nie zawsze podstawowy; często stanowi tło lub uzupełnienie stosowanych technik psychoterapeutycznych czy ćwiczeń rehabilitacyjnych
MUZYKĘ JAKO TERAPIA
 • postępowania, w których – w czasie każdej sesji – muzyce jest wyznaczane priorytetowe miejsce; uznaje się, że już sam kontakt z muzyką, jej odtwarzanie lub tworzenie ma znaczący walor terapeutyczny

Elementy muzyki

RYTM

uporządkowanie materiału muzycznego w czasie

MELODIA

uszeregowanie wysokości dźwięku

BARWA

DYNAMIKA

AGOGIKA

tempo

HARMONIA

współbrzmienie kilku dźwięków

Cele terapii

 • uspokojenie, rozluźnienie
 • poznanie (cel dydaktyczno-poznawczy)
 • zabawa
 • poznanie siebie nawzajem
 • oddziaływanie kulturotwórcza
 • wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi
 • muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje
 • poprawa nastroju uczestnika oraz realizacja ćwiczeń zaburzonych sfer psychicznych
 • dostarczenie pozytywnych przeżyć uczestnikowi
 • pozwala na specyficzne doznania, mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką
 • wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości, rozładowanie napięcia
 • stwarzanie okazji do zabaw

 

Zapisz się do newslettera!